آرش صادقی

بایگانی برچسب: ۶ عادت نادرستی برای نابود کردن اعتبار و وجه شغلی شما !!!

۶ عادت نادرست برای نابود کردن اعتبار و وجه شغلی شما !!!

۶ عادت نادرست برای نابود کردن اعتبار و وجه شغلی شما !!!

هرقدر هم که از نظر تخصص و مهارت در سطح بالایی قرار داشته باشید، برخی اشتباهات رفتاری کوچک می‌تواند به قیمت نابودی اعتبار شغلی‌تان تمام شود. اشتباه گرفتن محل کار با خانه، بی توجهی به کمک‌های بقیه و قبول بیش از حد مسئولیت از آن دست کارهایی است که به اعتبارتان لطمه می‌زند. برای پیشرفت […]