آرش صادقی

تماس

در تماس باشید

در صورت داشتن هرگونه درخواست ، انتقاد و پیشنهاد میتوانید از طریق فرم موجود در همین صفحه با من ارتباط برقرار کنید.

ایران ، سنندج
info@prooshe.ir - prooshe@gmail.com
۰۹۱۸۱۷۳۸۲۵۵ - ۰۹۱۱۶۹۰۳۶۰۷
همکاری پروژه ای و تیمی